Všetky rozvádzače u nás vyrábame na zákazku.
 
 
Od roku 2004 vyrábame širokú škálu nízkonapäťových rozvádzačov podľa požiadaviek zákazníka. Naše dlhoročné skúsenosti sú Vašou výhodou. Či už ide o sériovo vyrábanú alebo individuálnu rozvodnú skriňu - spolu s Vami nájdeme najlepšie a najefektívnejšie riešenie. Rozvádzače sú montované a zapájané vo vlastnej výrobe podľa špecifikácií a pokynov zákazníka. Prehľadné usporiadanie komponentov podľa úrovní napätia, možnosti rozšírenia, prehľadné označenie a dodržiavanie dohodnutých termínov sú základnými princípmi našich výrobkov.
Samozrejme, že naša výroba prebieha v súlade s národnými, medzinárodnými a zákazníckymi štandardmi. Poskytujeme individuálne riešenie a komplexný prístup, ktorý zahŕňa návrh riešenia, spracovanie sprievodnej technickej dokumentácie, výrobu a odskúšanie rozvádzačov a následné vydanie certifikátu o zhode. V prípade požiadavky aj montáž a oživenie na mieste.
Používame najkvalitnejšie materiály a pracujeme len s overenými komponentmi svetových značiek. Naše technické oddelenie spracováva prípadne doplňuje zákaznícke výkresy a všetku súvisiacu dokumentáciu. Je samozrejmosťou, že žiadny výrobok neopúšťa dielňu bez kompletného odskúšania. Na naše produkty poskytujeme 3-ročnú záruku.
Či už potrebujete malú rozvodnú dosku alebo najväčší rozvádzač - s našim know-how zvládneme každú výzvu pre vás. Oslovte nás, radi Vám poradíme!

Našou filozofiou je kvalita, flexibilita, spoľahlivosť, zodpovednosť a profesionalita za rozumnú cenu.

 


PONUKA SLUŽIEB PRE VÁS

• Príprava Výkresov a dokumentácie v E-Plane P8 alebo Auto CADe.
• Zohľadnenie príslušných platných noriem a nariadení.
• Optimalizované riešenia podľa Vašich požiadaviek
• Mechanické spracovanie skríň a montážnych dosiek
• Osadenie a zapojenie komponentov a dielov
• Kontrola, odskúšanie, vystavenie protokolov a certifikátov
• Zabalenie podľa Vašich požiadaviek.


Ponuka rozvádzačov

• Nízkonapäťové rozvádzače do 1000 V
• Priemyselné rozvádzače do 4 000 A
• Rozvádzače pre automatizačnú technológiu
• Rozvádzače pre distribúciu elektrickej energie, automatizáciu a technológiu budov
• Rozvádzače pre meranie a reguláciu
 
 

Technologické rozvádzače 

Technologické rozvádzače sú využívané na napájanie, istenie a riadenie rôznych technologických zariadení, ich ovládanie, reguláciu prípadne meranie požadovaných veličín. Môžu byť samostatné, alebo súčasťou ovládaného zariadenia.
 
·         Rozvádzače pre riadenie výrobných liniek
·         Rozvádzače pre výrobné zariadenia a stroje
·         Rozvodné skrine
·         Rozvádzače pre riadenie čerpadiel
·         Riadiace panely
·         Ovládacie pulty
·         Rozvádzače s požiarnou odolnosťou
·         Záskokové automaty
·         Rozvádzače pre fotovoltaické elektrárne 
 
 
 

Rozvádzače pre polyfunkčné objekty

Všetky typy rozvádzačov  pre napätia do 1 000V AC (1 500V DC), prúdy do 4 000A a skratovú odolnosť do 75kA.
 
·         Hlavné distribučné rozvádzače
·         Podružné rozvádzače
·         Elektromerové rozvádzače 
·         Staveniskové rozvádzače
·         Rozvodnice NN
·         Rozvádzače na inteligentnú inštaláciu
·         Kompenzačné rozvádzače
·         Zásuvkové a svetelné rozvádzače
·         Zbernicové prepojovacie mosty
  
 

Domové a bytové rozvádzače

Domové a bytové rozvádzače sa používajú v súkromných objektoch, domoch a bytoch na zabezpečenie merania, istenia a spínania svetelných a zásuvkových obvodov. Okrem tých základných vyrábame aj rozvádzače na inteligentnú inštaláciu, ktorá zabezpečí „automatické“ fungovanie všetkých systémov v dome.
 
·         Štandardné inštalačné rozvádzače
·         Rozvádzače pre inteligentné inštalácie v rodinných domoch
·         Elektromerové rozvádzače
·         Staveniskové rozvádzače 

 

Rozvádzače do vlakov STADLER

  

Riadiace panely pre koľajové vozidlá

  

Rozvádzače pre námorné lode