Výroba rozvádzačov je naším hlavným výrobným programom a je jednou z našich kľúčových kompetencií. Vďaka tomu majú naši inžinieri hlboké vedomosti o rôznych elektrických komponentoch a dokážu vyriešiť pre vás nákladovo efektívne riešenie bez ohľadu na výrobcu.
Konštrukčné návrhy robíme u nás pomocou CAD systému E-Plan P8. Naši technici úzko spolupracujú s našimi zákazníkmi na uspokojovaní ich individuálnych potrieb a dosahovaní optimálnej doby a ceny realizácie.
   
Na každé zákazníkovo prianie postavíme ten správny rozvádzač, pričom na konštrukciu a dokumentáciu používame E-Plan P8.
 
Elektrická Dokumentácia pozostáva zo:
• Schémy zapojenia
• Výkresov prístrojového usporiadania
• Kusovníkov
• Plánu zapojenia svoriek a káblov
 
Na každé zákazníkovo prianie postavíme ten správny rozvádzač.
  
Predpokladom ekonomicky efektívnej výroby rozvádzačov, ich optimálnu inštaláciu na mieste určenia a bezchybnú prevádzku je dobre premyslený návrh a konštrukcia. V prípade neskorších problémov zabezpečuje profesionálna dokumentácia ich rýchle vyriešenie. Preto ponúkame našim zákazníkom pre výrobu kvalitných riadiacich rozvádzačov a ich podzostáv tieto služby:
- Vyhotovenie ponuky
- Revízia prípadne úprava vašich plánov a dokumentácie
- Konzultácie a hľadanie riešení vášho zadania
- Návrh správneho typu rozvádzača a montážnej platne
- Návrh komponentov a súčiastok
- Konštrukcia rozmiestnenia komponentov a zariadení
- Návrh kabeláže
- Vytvorenie kusovníkov a schém
- Vypracovanie dokumentácia skutočného vyhotovenia.